Avlopp Relining

Todo: Stulen bild, använd midjourney för att göra en ny

Renovering av befintliga avloppsrör

Relining är ett snabbt och smart sätt att renovera gamla avloppssystem. Dessutom är det mycket kostnadseffektivt. Vi erbjuder relining vilket innebär att dina rör renoveras genom att nya hållfasta rör skapas i det befintliga systemet.

Vid ett stambyte krävs det omfattande ingrepp i din fastighet eftersom vatten- och avloppsledningar ska friläggas. Detta medför störningsmoment för dig som boende. Du kan inte bo kvar i hemmet medan arbetet pågår. I en del fall är stambyte det enda alternativet, men ofta kan fördelarna med att renovera istället för att byta rör väga över. Vi utför givetvis inspektion av ditt avloppssystem och utvärderar vilket alternativ som är bäst. Relining är mycket kostnadseffektivt, har en kortare installationstid samt mindre miljöpåverkan.

Vad är relining?

Relining innebär att du ger insidan av dina avloppsrör en ny och helt tät beläggning. Den ger en jämn slät yta som är halare än betong, gjutjärn eller plast, vilket innebär att avfall inte lika lätt fastnar. Den tätar också eventuella sprickor och skarvar, vilket gör att begynnande läckage stoppas. Rören blir omöjliga för råttor att ta sig in i från den omgivande marken.

Med relining kan vi renovera hela avloppet/avloppssystemet eller täta avloppsrör genom specifika punktlagningar av sprickor och sättningar. Beroende på typ av behov fastställer vi hur arbetet ska genomföras. Förenklat är relining en installation av nya avloppsrör inuti de gamla avloppen.

När ska man relina?

  • Skadedjur som möss och råttor behöver inte stora sprickor för att ta sig in i gamla skadade rör. Relining täpper till den risken.
  • När rören börjar bli gamla och/eller du får återkommande problem med stopp.
  • Om du vill undvika att behöva stoppspola och fräsa fler gånger, utan vill ha en mer långsiktig lösning.
  • Om delar av dina rör börjar bli skadade och det läcker eller är hål i skarvar där det samlas avfall, läcker eller du får problem med exempelvis råttor som kryper in.

Hur går det till?

Inför själva reliningen utförs en kontroll av avloppen, vanligtvis genom en filminspektion. Relining föregås alltid av att vi spolar och fräser rent avloppen för att få en så bra vidhäftning till det nya avloppsröret som möjligt.