Vad är en Tappvattenledning?

Av |2023-08-18T13:39:31+02:00augusti 18th, 2023||

En tappvattenledning är en del av tappvatteninstallationen i en byggnad. Den transporterar tappvatten, vilket är en samlingsbeteckning för tappkallvatten och tappvarmvatten, till olika delar av byggnaden. Tappvattenledningar ska utformas och installeras på ett sätt som [...]

Till toppen