Det är inte helt ovanligt att man utför en besiktning av ett nyinstallerat vattenburet värmesystem.

Våra erfarna besiktningsmän kan kontrollera och utföra fullständiga besiktningar som säkrar dig från eventuella problem innan det blir en rejäl köldperiod och rören fryser sönder. För att få reda på vad som gäller för just ditt system kontaka oss på VALF&OPS eller SlutaRiv för rådgivning.