Enligt Boverkets byggregler ska värmesystem isoleras för att minimera energiförluster. Detta gäller både värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning (s. 137).

Värmeinstallationen ska väljas, utformas, isoleras, justeras och trimmas in så att de övriga tekniska egenskapskraven kan tillgodoses på ett energieffektivt sätt (s. 140).

Vidare bör byggnader vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning (s. 138).

Det är också viktigt att styr- och reglersystem kompletteras vid behov så att reglering av värmetillförseln kan ske med hänsyn till bland annat användningssätt och eventuella värmetillskott (s. 141).

För att föroreningar inte ska återföras genom värmeväxlare där luftvandring kan ske från frånluftssidan till tilluftssidan bör trycknivån vara högre på tilluftssidan än på frånluftssidan (s. 90).

Vid installation, utbyte eller ändring av uppvärmnings- eller kylsystem bör samma nivå beträffande energihushållning som anges i avsnitt 9:5 eftersträvas vad avser värme- och kylproduktion samt styr- och reglersystem (s. 141).

Källor

VALF&OPS-tekniker, ditt förstahandsval när det gäller VVS-tjänster för värmesystem.