Att filma avloppet är viktigt då det möjliggör en noggrann inspektion rörens tillstånd. Genom att filma avloppet kan man upptäcka eventuella skador, blockeringar och annat som kan orsaka stopp och problem i avloppssystemet. En filmning gör det möjligt med åtgärder innan problem utvecklas till större och mer kostsamma. Genom att använda modern teknik och utföra regelbundna avloppsinspektioner kan man också förebygga framtida skador och problem i avloppssystemet.