Det finns flera olika typer av filmning av avlopp. En vanlig metod är att använda en kamera som förs in i avloppsledningen för att inspektera rörets skick och leta efter eventuella skador och blockeringar. Denna metod kallas för TV-kontroll eller  film-inspektion och är en effektiv och pålitlig metod för att identifiera problem i avloppssystemet.

En annan metod är att använda en röntgenkamera för att få en mer detaljerad bild av avloppsledningen och dess tillstånd. Andra alternativ kan inkludera termografikameror eller ultraljudsteknik för att upptäcka problem i avloppssystemet.