Fukt

Fukt i fastigheter kan leda till allvarliga strukturskador och hälsorisker. Våra fukthanteringstjänster inkluderar allt från detaljerade fuktutredningar och diagnostik till effektiva lösningar för att åtgärda och förebygga fuktskador. Genom noggranna inspektioner och modern teknik identifierar vi källor till fukt och erbjuder skräddarsydda åtgärder för att säkerställa en torr och hälsosam inomhusmiljö.

Fukt - Illustration fuktskador

Avfuktning

Vi erbjuder avfuktningstjänster vid vattenskador. Vår helhetslösning inkluderar inte bara akut avfuktning utan också reparation och renovering av skadade områden samt rådgivning för att förhindra framtida incidenter. Vi implementerar även fuktsensorer för att upptäcka och hantera läckor tidigt, som en del av vår förebyggande strategi.

Fuktfläck

En fuktfläck kan vara tecken på djupare problem som fukt i bjälklaget. Genom att tidigt identifiera och åtgärda dessa problem kan större och mer kostsamma reparationer undvikas. Med en professionell fuktbesiktning får du klarhet i omfattningen av problemet och råd för tidig åtgärd.

RBK-mätning

Vi utför noggranna RBK-godkända betongmätningar för att garantera att betongen är tillräckligt torr innan ytterligare behandlingar som tätskikt eller ytbeläggning tillämpas. Tjänsten är essentiell för att förebygga problem som kan uppstå på grund av fukt i betongen.