Vid hårt väder är taket den del av ditt hus som får ta de hårdaste stötarna. Det måste klara den dagliga nötningen från sol, regn och vind men också stormar och skyfall, tunga snölaster och snösmältning.
Takläckage har förstås funnits lika länge som det funnits tak och hur bra taket klarar sin uppgift beror på konstruktionens utförande och funktion. Både nya och gamla tak kan drabbas av läckage och orsakerna kan vara många – men någonstans finns alltid ett fel som tillåter vattnet att leta sig in.

Ibland räcker det med ett lätt regn för att du ska märka att vattnet tar sig in. Andra gånger krävs både storm och slagregn innan läckaget märks. Ibland konstaterar vi att det är en olycklig kombination av kraftigt regn och extrema vindar som orsakat läckaget. Kort sagt: Varje takläckage är unikt.

Orsaker och åtgärder
VALF-tekniker rekommenderar alltid att du först och främst noga utreder vad det är som orsakat läckaget och först därefter vidtar åtgärder. Tyvärr finns det många exempel på husägare som trott sig veta orsaken till att vatten trängt in och snabbt vidtagit omfattande och dyra – men felaktiga – åtgärder. För att vid nästa regn se hur fukten återigen bildar droppar i taket…
Vid ett takläckage är det därför inte rätt tillfälle att arbeta på måfå och ägna sig åt gissningslekar. Bara en noggrann kontroll och analys utförd av kunniga experter kan ge dig rätt information om vad som verkligen behöver göras. Det blir alltid billigare.

Vi kan hjälpa dig!
Hos oss på finns specialisterna som har kunnandet och verktygen för att hitta orsaken till läckaget och hur det bäst och enklast ska åtgärdas.
Takläckage är ofta komplicerade och det är just när fukten rinner utmed väggarna och det är nära till paniken som du behöver kunniga och erfarna råd från experter som kan lokalisera läckaget och förstå dess orsaker. Seriösa specialister som med ordning och reda kan redovisa exakt vad som hänt och vad som behöver göras.

VALF&OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.