Akut spolbil isometrisk illustration

Akut spolbil 🚨
vid stopp i avlopp

Om du har ett akut stopp i avloppet, kontakta oss direkt. Med våra spolbilar kan vi snabbt ge den hjälp du behöver.

Spolning av avlopp till ett bra och överenskommet pris

Använd chatten, fyll i formuläret eller ring för att få ett pris på spolning av ditt avlopp. Spolning av avlopp är det mest effektiva sättet att undvika eller ta bort stopp och få ett väl fungerande avloppssystem. Våra kompetenta OPS-tekniker kan med spolbilens högtrycksspolning effektivt genomföra en avloppsrensning.

Duktig OPS-tekniker som är redo att spola avlopp till ett bra pris

Effektiva, miljövänliga metoder som minimerar risken för skador

Vi använder oss av en beprövad och skonsam teknik för spolning av dina rör.

Med högtrycksspolning sprutar vi in hett vatten i ditt avlopp – vattenstrålen och värmen gör att beläggningar och smuts lossnar från rören och försvinner bort med vattenflödet.

Vatten och avlopp hör ihop, men för att minimera risken för skador på rören anpassar vi vattentrycket efter både rörens tillstånd och kapacitet.

Spolbilar för underhållsarbeten i mark så väl som i fastigheter

Våra effektiva och välutrustade spolbilar klarar en mängd olika underhållsarbeten, rensning av såväl dag- och spillvattenledningar förlagda i både mark och i fastigheter.

Fotografi av en stor spolbil bakifrån

Spolbil från Skåne till Skutskär

Avdelningarna VALF&OPS har ett brett nätverk av anslutna medlemmar genom vårt moderbolag SlutaRiv som sträcker sig från Skåne ända upp till Skutskär.

Oavsett var du befinner dig inom detta geografiska område kan du alltid räkna med vår professionella hjälp.

När du behöver en spolbil för avloppsspolning, tveka inte att kontakta oss.

Med vår expertis och omfattande täckning är vi redo att erbjuda snabb och effektiv service när du behöver det som mest.

Underhållsspolning – innan problemen uppstår!

Våra kvalificerade och egenutbildade OPS-tekniker använder spolbilar och spolbilstekniker för att arbeta med förebyggande insatser.

Att ta hjälp av en spolbil för att med rätt intervall utföra underhållsspolningar av ledningsnätet minimerar risken för akuta stopp och översvämningar.

Undvik skador och höga kostnader orsakade av dåligt underhåll. Att anlita oss för ditt spolbilsbehov förlänger livslängden i befintliga system – Bra för både din plånbok och för vår miljö.

Spolbil för samfällighet och bostadsrättsförening

Du som ägare till ledningsnätet kan många gånger både se och höra när det är dags för en underhållsspolning. När avrinningen från toaletter, golvbrunnar och tvättställ försämras och avloppsvattnet försvinner med ett kluckande ljud har du säkra indikationer på att en underhållsspolning behövs.

En illustration som representerar att VALF&OPS har Spolbil för samfällighet och bostadsrättsförening
En OPS-tekniker som är specialist på fräsning, rotskärning och filmning inspekterar ett avlopp under ett spolbils-arbete

Fräsning, rotskärning och filmning – Vi är specialister på spolbils- och specialarbeten

Vi utför också specialarbeten som t ex rotskärning och fräsning av ledningar.

Möjlighet till rörinspektion vid varje spolbilsjobb.

Inom VALF&OPS jobbar bäst när vi jobbar förebyggande – från en avloppsspolning tar vi det gärna vidare till en filmning för att konstatera fel och komma med åtgärdsförslag. Vi har specialanpassade och egenutvecklade kamera-lösningar som ger väldokumenterade underlag för åtgärder, exempelvis en relining av avloppet.

VALF&OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.