VALF&OPS-tekniker, ditt förstahandsval när det gäller VVS-tjänster för värmesystem. Som en del av branschorganisationen SlutaRiv är vi stolta över att vara med i arbetet mot visionen noll vattenskador i byggbranschen. Vi strävar efter att skapa hållbara, miljövänliga och kostnadseffektiva lösningar för våra kunder, oavsett om du är en privatperson, representerar en bostadsrättsförening eller ett företag.

Värmesystem för alla typer av boende

Oavsett om du behöver värme i en villa eller en lägenhet, har vi rätt lösningar för dig. Vi erbjuder högkvalitativa installationer och service för värmepumpar och golvvärme och ser till att du får en behaglig inomhustemperatur i ditt hem året runt.

Injustering av värmesystem

För att din uppvärmning ska fungera så effektivt som möjligt är injustering av värmesystemet av yttersta vikt. Vi har gedigen erfarenhet av injustering och ser till att ditt system är korrekt inställt och optimerat för bästa möjliga prestanda och effektivitet.

Cirkulationspumpar

Vi erbjuder även installation och service av cirkulationspumpar. En cirkulationspump är en kritisk komponent i ditt värmesystem, då den ser till att vattnet cirkulerar korrekt och att värmen fördelas jämnt i hela fastigheten.

VVS Värmesystem - Teknisk illustration

Rör, avlopp och tappvatten

Förutom att ta hand om ditt värmesystem erbjuder vi också tjänster inom installation och underhåll av rör- och avloppssystem, samt tappvatteninstallationer. Vi ser till att dessa viktiga komponenter fungerar smidigt och effektivt i ditt hem.

Vår service

Vi strävar alltid efter att ge våra kunder bästa möjliga service. Vår personal är professionellt utbildad och vi använder endast produkter och utrustning av högsta kvalitet. Oavsett om du behöver installera ett nytt värmesystem, injustera ditt befintliga system eller bara behöver service och underhåll, kan du lita på att VALF&OPS-tekniker och SlutaRiv levererar toppklassig service.

Vanliga frågor om
VVS Värmesystem

Vilka råd finns för att effektivisera energianvändningen i värmesystem?

För att effektivisera energianvändningen i värmesystem finns det flera råd och rekommendationer enligt Boverkets byggregler:

 • Värmeinstallationen ska väljas, utformas, isoleras, justeras och trimmas in så att de övriga tekniska egenskapskraven kan tillgodoses på ett energieffektivt sätt (s. 140).
 • Installationer för värme och kyla i byggnader ska vara utformade så att de ger god verkningsgrad under normal drift. Installationerna bör utformas på sådant sätt att injustering, provning, kontroll, tillsyn, service och utbyte lätt kan ske och att god verkningsgrad kan upprätthållas (s. 137).
 • Byggnaden bör, vad avser reglering av tillförsel av värme och kyla, delas in i zoner bl.a. med hänsyn till användning, orientering och planlösning. Värmeinstallationer i byggnader som innehåller bostäder bör förses med anordningar för automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum (s. 137).
 • Styr- och reglersystem bör vid behov kompletteras så att reglering av värmetillförseln kan ske med hänsyn till bland annat användningssätt och eventuella värmetillskott (s. 141).
 • Vid installation, utbyte eller ändring av uppvärmnings- eller kylsystem bör samma nivå beträffande energihushållning som anges i avsnitt 9:5 eftersträvas vad avser värme- och kylproduktion samt styr- och reglersystem (s. 141).
 • Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning (s. 138).
 • Vid ändringar som förändrar tryckfördelningen i byggnaden t.ex. vid byte av uppvärmningsanordning bör man undersöka möjligheterna att åstadkomma en energieffektiv och ventilationseffektiv lösning genom förändring eller intrimning av ventilationssystemet (s. 140).
 • Byggnadens behov av komfortkyla ska minimeras. I stället för att installera kylsystem bör man om möjligt välja andra åtgärder som t.ex. solavskärmning och minska de interna värmelasterna genom eleffektiv belysning och utrustning (s. 141).

Hur ska värmesystem isoleras för att minimera energiförluster?

Enligt Boverkets byggregler ska värmesystem isoleras för att minimera energiförluster. Detta gäller både värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning (s. 137).

Värmeinstallationen ska väljas, utformas, isoleras, justeras och trimmas in så att de övriga tekniska egenskapskraven kan tillgodoses på ett energieffektivt sätt (s. 140).

Vidare bör byggnader vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning (s. 138).

Det är också viktigt att styr- och reglersystem kompletteras vid behov så att reglering av värmetillförseln kan ske med hänsyn till bland annat användningssätt och eventuella värmetillskott (s. 141).

För att föroreningar inte ska återföras genom värmeväxlare där luftvandring kan ske från frånluftssidan till tilluftssidan bör trycknivån vara högre på tilluftssidan än på frånluftssidan (s. 90).

Vid installation, utbyte eller ändring av uppvärmnings- eller kylsystem bör samma nivå beträffande energihushållning som anges i avsnitt 9:5 eftersträvas vad avser värme- och kylproduktion samt styr- och reglersystem (s. 141).

Vilka krav ställs på värmesystem enligt Boverkets byggregler?

Enligt Boverkets byggregler (BBR) ställs följande krav på värmesystem:

 1. Värme- och kylinstallationer i byggnader ska vara utformade så att de ger god verkningsgrad under normal drift.
 2. Installationerna bör utformas på sådant sätt att injustering, provning, kontroll, tillsyn, service och utbyte lätt kan ske och att god verkningsgrad kan upprätthållas.
 3. Byggnaden bör, vad avser reglering av tillförsel av värme och kyla, delas in i zoner bl.a. med hänsyn till användning, orientering och planlösning.
 4. Värmeinstallationer i byggnader som innehåller bostäder bör förses med anordningar för automatisk styrning av värmeavgivningen i varje bostadsrum.
 5. Värme- och kylinstallationer samt installationer för tappvarmvattenberedning bör utformas och isoleras så att energiförlusterna begränsas.
 6. Värmeinstallationen ska väljas, utformas, isoleras, justeras och trimmas in så att de övriga tekniska egenskapskraven kan tillgodoses på ett energieffektivt sätt.
 7. Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning.
 8. Styr- och reglersystem bör vid behov kompletteras så att reglering av värmetillförseln kan ske med hänsyn till bland annat användningssätt och eventuella värmetillskott.
 9. Vid installation, utbyte eller ändring av uppvärmnings- eller kylsystem bör samma nivå beträffande energihushållning som anges i avsnitt 9:5 eftersträvas vad avser värme- och kylproduktion samt styr- och reglersystem.
 10. Byggnaden ska ha styr- och reglersystem för att kunna upprätthålla god energieffektivitet och termisk komfort.

Frågor om värmesystem behandlas framförallt på sidorna 137-141 i den konsoliderade gällande versionen av Boverkets byggregler, BBR.

VALF&OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.