Läcksökning: Har du en misstänkt vattenläcka?
Vi hittar & lagar läckage

Läcksökning av vatten-, värme- och avloppssystem.

Misstänker du att din fastighet har en vattenläcka men kan inte hitta vad som är grunden till problemet?

Läcksökning - Illustration av en läcka

Vi erbjuder läcksökning av

Värmesystem

Vi erbjuder professionell läcksökning av alla typer av värmesystem. Genom att identifiera exakta läckagepunkter kan vi förhindra omfattande skador och erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

Tappvatten

Vårt team upptäcker och åtgärdar läckor i tappvattensystem. Genom noggrann analys och avancerad utrustning identifierar vi läckage och föreslår effektiva åtgärder för att säkerställa systemets funktionalitet och förhindra framtida problem.

Takläckage

Detaljerad undersökning och åtgärd av att hantera takläckage, från enkla reparationer till omfattande renoveringar beroende på skadans art och omfattning. Vår målsättning är att säkerställa att ditt tak står emot framtida väderpåverkan.

Avlopp

Med avancerad diagnostisk teknik söker och identifierar vi läckage i avloppssystem. Vi adresserar vanliga problem som upphöjda golv och färg som släpper från väggar, vilket ofta indikerar djupare problem. Vårt arbete säkerställer att avloppssystemet är helt tätt och funktionellt.

Fasad

Läckage i fasader kan leda till allvarliga strukturella skador. Våra metoder möjliggör tidig upptäckt av problem och effektiva lösningar för att bibehålla byggnadens estetik och strukturella integritet. Vi utför detaljerade inspektioner och tillhandahåller omfattande åtgärdsplaner.

Tätskikt

Korrekt funktion av tätskikt är avgörande för att förhindra vattenskador. Våra specialister använder precisionsmetoder för att upptäcka och åtgärda även små läckor i tätskikt, vilket är avgörande för att undvika stora reparationer och potentiella skadeföljder.