VALF&OPS lagar och förebygger sönderfrusna rör

Akuta problem 🚨
Med rör som fryst

Om olyckan redan varit framme:
kontakta oss direkt för rådgivning och nödåtgärder.

Varningssignaler och förebyggande åtgärder

Värna om dina vattenledningar och rör

  1. Temperaturbevakning: Med kallare vintermånader är det viktigt att ständigt hålla koll på temperaturen, speciellt om du har en villa eller ett fritidshus. Låga temperaturer kan orsaka frysning i rör och ledningar, vilket leder till allvarliga skador.
  2. Kontrollera ytterväggar och exponerade rör: Ytterväggar och dåligt isolerade utrymmen är ofta de första platserna där rören fryser. Att regelbundet titta på dessa områden kan förhindra sönderfrysta rör.
  3. Använd värmekabel och fryskabel: För att förhindra frysning i rör som löper längs ytterväggar eller i kalla utrymmen, överväg att installera en värmekabel eller fryskabel. Dessa kan effektivt förhindra isproppar och läckage.

Stänga av vattnet: Om du inte regelbundet använder din villa eller fritidshus under vintern, kan det vara klokt att stänga av vattnet helt och hållet för att förhindra frysskador.

Is på vatten rör, sönderfrusna rör

När olyckan är framme: Sönderfrysta rör

Om du trots alla förebyggande åtgärder står inför sönderfrysta rör eller ledningar, är det viktigt att agera snabbt för att minimera skador. Vårt team på VALF&OPS har erfarenheten och expertisen att hantera sådana nödsituationer. Vi förstår de unika utmaningarna som sommarstugeägare möter och har de rätta lösningarna för att skydda ditt hem.

Kontakta oss för snabb och effektiv hjälp

Med stigande elpriser och den ekonomiska bördan som sönderfrysta ledningar kan orsaka, är det mer kritiskt än någonsin att förebygga och snabbt åtgärda sådana problem. Vår premiärservice garanterar att du inte får en oönskad kalldusch när du gör din premiärtur till sommarstugan eller fritidshuset efter vintern.

Vi på VALF&OPS är här för att ge dig sinnesro under vintermånaderna. Kontakta oss för rådgivning, service och nödåtgärder – vi är din pålitliga partner i kampen mot sönderfrusna rör och ledningar.

En OPS-tekniker som är specialist på fräsning, rotskärning och filmning inspekterar ett avlopp under ett spolbils-arbete

VALF&OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.