När skadan väl är framme och ni inte vet var ni ska vända er så finns vi här för er. Ring oss så kommer vi ut och gör en utredning av skadan. Vad har hänt? Varför har det hänt? Vad är förstört och vilka insatser kommer att behövas för att återställa allt? Efter genomförd skadebesiktning får ni en utförlig rapport som ni sedan kan använda till försäkringsbolaget, samt åtgärdsförslag för att veta vad ni behöver göra härnäst.

Experter på skadebesiktning av fastigheter

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare att identifiera och åtgärda vatten- och fuktskador. Genom att utföra noggranna fuktmätningar och besiktningar kan vi ge tydliga råd kring vilka åtgärder som bör vidtas för att skydda och bevara värdet på fastigheten.

VALF-tekniker på väg för att utföra en Skadebesiktning av fastighet i Malmö

Fuktmätning efter vattenskada

En vattenskada kan ha förödande konsekvenser för en fastighet, både på kort och lång sikt. Därför är det viktigt att snabbt identifiera och åtgärda problemet. Vi utför alltid noggrann fuktmätning efter en vattenskada. Detta innebär att vi kontrollerar alla berörda områden för att bedöma skadans omfattning och fastställa vilka åtgärder som behöver vidtas.

Åtgärda vattenskada

Efter att ha genomfört en grundlig skadebesiktning och fuktmätning ger vi dig som fastighetsägare konkreta råd om vad som behöver göras för att åtgärda vattenskadan. Vi rekommenderar lösningar som är kostnadseffektiva, men framför allt fokuserar vi på att minimera risken för framtida skador. Vårt mål är att återställa fastighetens värde och säkerställa att du kan fortsätta att driva din verksamhet utan onödiga avbrott.

Fuktkontroll hus

Fuktkontroll är en viktig del av fastighetsägande. Genom att regelbundet genomföra fuktkontroller kan du upptäcka potentiella problem i tid och vidta åtgärder för att förhindra större skador.

SlutaRiv/VALF&OPS erbjuder regelbunden fuktkontroll för att hjälpa dig att skydda dina investeringar.

Skickligt hantverk och noggranna kontroller

Med över 100 000 vattenskadebesiktningar i ryggen har vi utvecklat en beprövad och effektiv metod för att kontrollera alla aspekter av en fastighet. Våra tekniker har 100% träffsäkerhet vid läcksökning och kan peka ut läckage på millimetern i exempelvis en nedgjuten golvvärmeslinga.

Som VALF-&OPS-tekniker strävar vi efter att vara din långsiktiga partner när det kommer till att skydda och bevara värdet på din fastighet. Kontakta oss idag för att boka en skadebesiktning eller fuktkontroll av din fastighet.

VALF&OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.