Besiktning

Vi förstår vikten av detaljerad och pålitlig information när du står inför stora beslut som fastighetsköp eller renoveringar. Vi erbjuder en rad specialiserade besiktningstjänster för olika behov. Vår erfarenhet och tekniska expertis säkerställer att din fastighet är i toppskick.

Besiktning - Illustration av en person som besiktar

Överlåtelsebesiktning

Vi erbjuder överlåtelsebesiktningar som omfattar noggrann kontroll av fastighetens strukturella och funktionella skick. Våra SBR-godkända besiktningsmän granskar allt från tak till grund, inklusive VVS och elektriska system, för att säkerställa att inga dolda fel finns. Du får en utförlig rapport om fastighetens skick, vilket ger en solid grund för prissättning och förhandlingar vid både köp och försäljning.

Skadebesiktning

Oavsett om det handlar om vattenskador, brandskador eller andra strukturella skador utför vi skadebesiktningar som identifierar både synliga och potentiella problem. Vi använder avancerade diagnosverktyg för att säkerställa att alla skador dokumenteras noggrant, vilket underlättar vid försäkringsärenden och återställning.

Takbesiktning

Vårt team utför detaljerade takbesiktningar som bedömer allt från materialens kondition till installationsfel. Vi identifierar områden som kräver omedelbara reparationer samt ger rekommendationer för framtida underhåll för att maximera takets livslängd och funktion.

Besiktningar för BRF

En oberoende besiktning av bostadsrättsföreningens fastighet ger en klar bild av nödvändigt underhåll. Vår besiktning inkluderar en fullständig genomgång av byggnadens yttre och inre, inklusive alla gemensamma utrymmen och system. Detta hjälper styrelsen att planera för framtida investeringar, vilket ökar fastighetens värde och funktion.

Besiktning av vattenburet värmesystem

Våra tekniker genomför grundliga besiktningar av vattenburna värmesystem för att säkerställa att ditt system fungerar effektivt och utan risk för kostsamma skador. Våra inspektioner täcker allt från pannor och cirkulationspumpar till radiatorer och golvvärme. Dessutom ger vi rekommendationer för optimering och underhåll.