Vi kan Besiktningar för Bostadsrättsföreningar (BRF) – VALF

Besiktning BRF – När en bostadsrättsförening låter en oberoende besiktningsman göra en statusbesiktning av föreningens fastighet finns mycket att vinna.

Besiktning bostadsrättsföreningar

När en bostadsrättsförening låter en oberoende besiktningsman göra en statusbesiktning av föreningens fastighet finns mycket att vinna.

Först och främst får föreningen en aktuell och realistisk bild av fastighetens skick.

Föreningens styrelse får också klara besked om vilket underhåll som är akut och kan bättre förutse kommande underhållsbehov, avgiftsutveckling mm. Detta är inte bara bra för fastighetens tekniska status – en välskött fastighet har också alltid ett högre värde.

Vi erbjuder en oberoende och kunnig kontroll av fastighetens status när det gäller fukt i byggkonstruktionerna, avlopp-, vatten och värmesystemens skick, med syftet att minska risken för omfattande vatten- och rötskador.

Vi utför besiktningar åt bostadsrättsföreningar (brf) ett fotografi av en VALF-tekniker (VVS) som håller i sitt besiktningsprotokoll.

Vid besiktningen kontrollerar vi även om det förekommer värmeläckage i fastighetens stomme och åtgärder som kan bidra till att sänka byggnadens driftskostnad.

Besiktningen är särskilt lämplig att genomföra vid ombyggnationer och renoveringar, så att befintliga problem inte blir kvar i byggnadskonstruktionen.

I det skriftliga protokollet efter besiktningen presenteras befintligt skick på avlopp-, vatten- och värmesystemen samt eventuella avvikelser och brister. Protokollet innehåller besiktningsmannens bedömning av fastigheten som helhet och en lista över eventuella åtgärder. Besiktningsprotokollet ger styrelsen ett bra underlag för att ta fram en underhållsplan för att förebygga problem och minska risken för kostsamma skador.

Kontakta oss för en offert på bostadsrättsföreningens specifika behov

Kontakta oss genom att ringa 010 – 330 24 00 eller fylla i formuläret. Boka en besiktning för er bostadsrättsförening och låt oss hjälpa er att säkerställa en trygg och hållbar boendemiljö.

Kontakta oss

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Fuktbesiktning för bostadsrättsföreningar

En fuktbesiktning är en viktig åtgärd för att upptäcka brister och åtgärda fuktproblem i byggkonstruktionerna. Vi utför noggranna undersökningar med hjälp av avancerad teknik för att identifiera fukt och mögel. Genom att upptäcka och åtgärda fuktproblem i ett tidigt skede kan vi minimera risken för strukturella skador och säkerställa en hälsosam inomhusmiljö för bostadsrättsföreningens medlemmar.

Besiktning av: Fukt i byggkonstruktionerna (BRF)

Våra VALF-tekniker är specialister på att utreda och åtgärda fuktproblem i byggkonstruktionerna. Genom avancerade metoder och noggranna mätningar kan vi identifiera fuktintrång och utarbeta åtgärdsförslag för att eliminera problemen. Vi följer branschorganisationen SlutaRivs branschregler för att minimera rivning och maximera effektiviteten av fuktutredningar med delreparationer. Med SlutaRiv/VALF&OPS som besiktningsmän för din bostadsrättsförening kan du vara säker på att problemen hanteras på ett professionellt och effektivt sätt.

Besiktning av avlopp-, vatten- och värmesystemens kondition

En noggrann besiktning av avlopp-, vatten- och värmesystemen är avgörande för att säkerställa att de fungerar korrekt och inte utgör några risker för bostadsrättsföreningen. Våra VALF-tekniker har lång erfarenhet av att undersöka och bedöma systemens kondition. Genom avancerad utrustning och expertis kan vi upptäcka eventuella läckage, blockeringar och andra problem. Vi erbjuder även relining och dellagning av avlopp och värmesystem som effektiva åtgärder för att undvika större ingrepp och kostsamma reparationer.

Varför är det viktigt med besiktningar för bostadsrättsföreningar?

Att som bostadsrättsförening regelbundet utföra besiktningar av fastigheterna är avgörande för att upptäcka och åtgärda problem i ett tidigt skede. Genom att identifiera fuktintrång, läckage och andra skador kan man undvika att de eskalerar till större problem som kräver omfattande renoveringar och höga kostnader. Besiktningar bidrar också till att säkerställa en säker och hälsosam boendemiljö för bostadsrättsföreningens medlemmar.

Hur ofta bör en bostadsrättsförening göra en besiktning?

Rekommendationen för besiktningsintervall varierar beroende på fastighetens ålder, skick och andra faktorer. Generellt sett bör en bostadsrättsförening genomföra besiktningar med jämna mellanrum, såsom 2-årsbesiktningar eller 5-årsbesiktningar. Det kan också vara nödvändigt att genomföra besiktningar efter en vattenskada, vid misstanke om läckage eller inför att en entreprenörs ansvarstid löper ut. Vi kan hjälpa er att utforma en anpassad besiktningsplan som passar era specifika behov och fastighetens krav.

Varför ska man välja VALF&OPS för besiktning för sin bostadsrättsförening?

En VALF-tekniker är alltid certifierad genom branschorganisationen SlutaRiv. Genom att anlita oss som besiktningsmän får ni tillgång till vår expertis, erfarenhet och avancerade teknik för noggranna besiktningar. Vi följer SlutaRivs branschregler och arbetar för att minimera rivning och maximera effektiviteten av fuktutredningar med delreparationer.

Utöver besiktningar kan SlutaRiv/VALF&OPS erbjuda följande tjänster efter behov: läcksökning, inspektion med avancerad kamerateknik samt relining och dellagning av avlopp och värmesystem.

Kontakta oss för att boka en besiktning för er bostadsrättsförening och låt oss hjälpa er att säkerställa en trygg och hållbar boendemiljö.