Ett allvarligt problem

Trots att asbest har varit förbjudet sedan länge finns det fortfarande i många svenska byggnader. Därför har asbestsanering under en lång tid varit ett av våra mest prioriterade verksamhetsområden. Damm från asbest är extremt farligt och får absolut inte spridas bland människor, särskilt inte under en längre tid.

Kontakt med asbest kan orsaka långvariga skador och allvarliga sjukdomar (av.se).

Vi har rätt kompetens

Att ha rätt kompetens och tillstånd är avgörande för att saneringen ska utföras korrekt och säkert. Genom vår anslutna företag kan vi erbjuda spetskompetens, den bästa möjliga utrustningen och erfarna medarbetare som säkerställer att miljöarbetet utförs noggrant utan att utsätta våra kunder för några risker. Att anlita ett företag utan rätt kompetens kan utgöra en stor hälsorisk om arbetet med sanering inte utförs korrekt. Vi kan inte nog poängtera hur viktigt det är att välja en erfaren och pålitlig saneringsfirma.

Det är viktigt att reda ut, ta kontakt med oss

Om du misstänker att det finns asbest i din bostad, ska du omedelbart kontakta oss. Vi hjälper dig genom hela processen, från tillståndsansökan och provtagning till själva asbestsaneringen. Under hela processen håller vi kontinuerlig kommunikation med dig som kund för att du ska känna dig trygg. Om frågor eller förändringar i arbetsplanen uppstår, ser vi till att hålla dig informerad och uppdaterad.

Serviceområde: Asbestsanering i Skåne

Vi bryr oss om Skåne och strävar efter att säkerställa att alla byggnader i regionen är fria från asbest. Vår lokala närvaro gör att vi snabbt kan vara på plats och hjälpa dig med dina behov av asbestsanering.

Kontakta oss idag för att säkerställa att ditt hem eller din fastighet är trygg och fri från asbest. Vi ser fram emot att hjälpa dig!

VALF&OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.