VVS – Tappvatten2023-08-21T10:38:46+02:00

VVS Tappvatten
Professionell installation & förebyggande underhåll

Pålitlig partner när det gäller VVS-Tappvattentjänster. Vi erbjuder kompletta lösningar som säkerställer ett tryggt, fungerande och hygieniskt vattenflöde i ditt hem eller på ditt företag.

VVS tappvatten - tvätta händerna i vattenkranen. Friskt kranvatten. Illustration.

Pålitliga tappvattenlösningar

Anlita experter på att installera och underhålla tappvattenrörsystem. Vårt fokus är att skapa system som ger rent och friskt vatten till allt från matlagning till disk och tvätt. Vi säkerställer att ditt vattenflöde fungerar optimalt och att du alltid har tillgång till friskt tappvatten.

Högkvalitativa produkter och material

För att säkerställa hög prestanda och lång livslängd för ditt tappvattensystem, använder vi endast produkter och material av högsta kvalitet. Från hållbara rörsystem och robusta kopplingar till effektiva pumpar – vi garanterar att alla delar i ditt system är byggda för att hålla.

Expertinstallation och underhåll

Våra erfarna VVS-tekniker är specialutbildade för att installera och underhålla tappvattensystem. Vi ser till att varje del av ditt system installeras korrekt och fungerar effektivt. Vårt team utför även regelbundna underhållskontroller för att upptäcka eventuella problem i tid och se till att ditt tappvattensystem fungerar som det ska.

Hälsosamt vatten för matlagning

Rent tappvatten är nödvändigt för hälsosam matlagning. Vi ser till att ditt tappvattensystem levererar friskt och rent vatten till ditt kök, så att maten du lagar blir både säker och god.

Kvalitetsgaranti

VALF&OPS-tekniker värdesätter kvalitet framför allt, något som genomsyrar allt vi gör, från första samråd till eftervård. När du väljer oss för dina VVS-Tappvattentjänster kan du vara säker på att du får en service och ett resultat du kan lita på.

VALF&OPS logotyp

Kontakta oss för en offert

Fyll i formuläret så ger vi dig ett fast pris eller ett kostnadsförslag inom 24 timmar.

Det går självklart även bra att ringa under kontorstider:
010 – 330 24 00

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

SlutaRiv Garanti

SlutaRiv lämnar 10 års garanti på delreparationsarbeten av tätskikt som projektleds genom branschorganisationen.

SlutaRiv-besiktning utförs av behörig VALF-tekniker för att kunna fastställa rätt SlutaRiv åtgärd. Utbildad OPS-tekniker utför föreslagen åtgärd.
10 års garanti lämnas alltid på utfört arbete, se SlutaRivs branschregler för villkoren som gör garantin möjlig.

Vanliga frågor om:
VVS Tappvatten

Vad är en Tappvattenledning?2023-11-06T08:52:17+01:00

En tappvattenledning är en del av tappvatteninstallationen i en byggnad. Den transporterar tappvatten, vilket är en samlingsbeteckning för tappkallvatten och tappvarmvatten, till olika delar av byggnaden. Tappvattenledningar ska utformas och installeras på ett sätt som säkerställer att tappvattnet, efter tappstället, är hygieniskt och säkert samt kommer i tillräcklig mängd (§6:62 Installationer för tappvatten, Boverkets byggregler). Se även Material i kontakt med dricksvatten på boverkets webbplats.

Vad gäller för dolda fogar på tappvattenledningar

Tappvattenledningar som är dolt placerade och inte går att inspektera ska utföras utan fogar. Det gäller till exempel ledningar i schakt, väggar, bjälklag eller bakom fast inredning (§4.1.1 Fogar på tappvattenledningar, Branschregler – Säker Vatteninstallation).

Tappvattenledningar ska utformas för ett statiskt vattentryck

Tappvattenledningar ska också utformas för ett statiskt vattentryck på lägst 1 MPa och med hänsyn tagen till den påverkan som tryckslag medför (Boverkets byggregler, §6:624 Återströmning).

Delreparation av tappvattenledning kräver installation av fuktsensorer

Vid delreparation av tappvattenledning ska fuktsensorer installeras för mätbarhet (SlutaRivs branschregler för mätbara våtrum och delreparationer).

Undvik bakterietillväxt vid utformning av tappvatteninstallation

För att undvika bakterietillväxt ska ledning för tappvatten till framtida installationer förses med en avstängningsventil eller proppas i början av ledningen så att ledningen kan stå tom tills den kopplas in (§5.1.2 Utformning av tappvatteninstallation, Branschregler – Säker Vatteninstallation).

Till toppen