TV-kontroll och filmning av avlopp Skåne

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Spolning av avlopp

Att upptäcka synliga och ytliga skador är lätt – till exempel läckage från tak eller gamla paneler med sprickor i fasaden. Det är däremot svårare att se hur avlopp egentligen mår och ser ut. Hur är egentligen skicket på dem? Med hjälp av filminspektion kan dina frågor besvaras. Filmen synliggör eventuella skador och problem, ifall behovet är akut eller om en framtida avloppsrenovering ska göras. En filminspektion är även att föredra inför ett husköp.

Vi hittar roten till problemet

Tillsammans med vårt systerföretag kan vi hjälpa er med filminspektion och läcksökning. Vi har utvecklat egna metoder för sökning av läckage på tappvatten- och värmerör, avlopp, golvvärme, dränering etc. Har du ett golv som har börjat resa sig i ett rum så är det med största sannolikhet ett läckage. Har färgen börjat släppa på väggen i källaren så fungerar säkert inte dräneringen som den ska. Ser du en liten missfärgning på innertaket är avloppet säkerligen otätt. Vi kan med vår utrustning hitta läckage på nergjuten golvvärme med ca 3 cm marginal – i princip ”spot on”.

Ligg steget före – upptäck problemet i tid

Att ligga steget före är A och O när det gäller avlopp. I största möjliga mån vill man minimera risken för oväntade och tråkiga kostnader, som t ex dyra översvämningar vid stopp. Dessa problem kan undvikas med hjälp av rörfilmning, även kallad TV-inspektion, vilket visar dina eventuella avloppsproblem i tid. Att ligga steget före vid husköp är även det att föredra. Vi rekommenderar starkt att utföra en filminspektion inför husköp.

Kort om filminspektion (användningsområden):

  • Kontroll av rörens skick
  • Nybyggnationer
  • Vid övertagande av fastighet (besiktning)
  • Vid särskilt krävande stopp-avhjälpning
  • Skapa ritning för rörsystemet
  • Inspektion av övriga trånga, svåråtkomliga utrymmen

VALF & OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.