Dellagning

Har du upptäckt en vattenskada i ditt badrum?
Många tror att man behöver riva ut hela sitt badrum när en vattenskada har inträffat i ett våtutrymme, något som ofta innefattar dyra kostnader och onödig miljöpåverkan. Men det måste inte vara så!

Med våra tekniker och unika produkter är det möjligt att dellaga alla typer av tätskikt.

I stället för att bekosta en total utrivning och återuppbyggnad som tar ca 3-4 veckor så kan man demontera kakel/klinker på berört område, delreparera tätskiktet och återställa badrummet till sin forna glans. Tidsåtgången för en delreparation är ca 1-3 dagar. Kostnaden är ca 70-90% lägre än för ett helt nytt badrum, beroende på storlek.

Men hur vet man att det håller tätt?
Jo, innan man lägger det nya tätskiktet som ansluts mot det befintliga installeras fuktsensorer som gör det möjligt att mäta fukt bakom tätskiktet.
Med hjälp av fuktsensorerna kan vi kontrollera att dellagningen är säker och håller tätt. Med hjälp av sensorerna och SlutaRivs metoder kan man för första gången i byggbranschens historia genomföra egenkontroller på tätskiktet utan risker att skada kringliggande konstruktion.

Dellagning av ett svenskt kaklat badrum
Tätskikt sensor för att upptäcka fukt och fuktskador i tid

Säkerheten sitter i sensorerna

Att vid en vattenskada rekommendera läcksökning och en sedan en delreparation av tätskikten när normen är att riva ut och bygga nytt är svårt som det är, att göra det utan garantier eller att försäkringar täcker är en omöjlighet.

För att vi ska kunna lämna garantier som gör dig trygg, oss stolta och försäkringsbolagen nöjda så ställer vi krav på mätbarhet.
Det är en viktig del av Sluta Riv-konceptet att installera fuktsensorer för att kontrollera tätheten i lagningarna i både tätskikt och rör, exempelvis av dolda rörskarvar. De osynliga, passiva sensorerna gör det möjligt att upptäcka ett eventuellt läckage mycket tidigare och är något vi anser ska vara en standard för att sluta riva i onödan i framtiden.

Tätt med nöjda kunder hos VALF&OPS

Lyckad delreparation av golvbrunn med fel fall. Risk för vattenskada badrum. SlutaRiv VALF&OPS dellagning.

Bilden kommer från en delat inlägg från SlutaRivs Linkedin

Det blev jättefint! Stort tack! Bästa som hänt på länge!

Marita, Medlem hos Villaägarna

VALF&OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.