Dellagning

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Dellagning

Har du upptäckt en vattenskada i ditt badrum?
De flesta tror att man behöver riva ut hela sitt badrum när en vattenskada har inträffat i ett våtutrymme,
vilket innefattar dyra kostnader och miljöförstöring. Det stämmer inte!

Med våra tekniker och unika produkter är det möjligt att dellaga alla typer av tätskikt
I stället för att bekosta en total utrivning och återuppbyggnad som tar ca 3-4v så kan man demontera kakel/klinker på berört område, och därefter delreparera tätskiktet och sen återställa likt befintligt. Tidsåtgången för en delreparation är ca 1-3dagar. Kostnaden är ca 10-30% av ett nytt badrum, beroende på storlek.

Men hur vet man att det håller tätt?
Jo, innan man lägger det nya tätskiktet som ansluts mot det befintliga så installeras fuktsensorer som gör det möjligt att mäta bakom tätskiktet.
Med hjälp av fuktsensorerna kan vi alltid mäta sensorerna för att säkerställa att dellagningen är säker och tät. Det är första gången man kan göra en egenkontroll på tätskiktet utan att man riskerar att skada kringliggande konstruktion.

Skulle det visa sig att en dellagning inte är möjlig eller för stor, läs mer under fliken Slutariv badrum.

VALF & OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.