Spolning av avlopp Skåne

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Spolning av avlopp

Spolning av avlopp är det mest effektiva sättet att undvika stopp och få ett väl fungerande avloppssystem. Vi använder oss av en beprövad och skonsam spolmetod för dina rör. Med högtryck sprutar vi in hett vatten. Den kraftfulla strålen gör att beläggningar och smuts lossnar från rören och försvinner bort med vattenflödet. För att minimera risken för skador på rören anpassar vi vattentrycket efter rörens tillstånd och kapacitet. Med effektiva och välutrustade spolbilar utför vi en mängd olika underhållsarbeten på både dag- och spillvattenledningar förlagda i mark och i fastigheter.

Underhållsspolning – innan problemen uppstår!

Vi arbetar ständigt förebyggande. Att med rätt intervall utföra underhållsspolningar av ledningsnätet minimerar risken för akuta stopp och översvämningar, med stora kostnader och sekundärskador som följd. Du förlänger livslängden i befintliga system. Som ägare till ledningsnätet kan du själv både se och höra när det är dags för en underhållsspolning. När avrinningen från toaletter, golvbrunnar och tvättställ försämras och försvinner med ett kluckande ljud, då har du säkra indikationer på att en underhållsspolning är på sin plats.

Mångsidiga

Om du är i akut behov av en avloppsspolning, (eller några andra av våra tjänster), kontakta oss direkt. Vi ser till att du snabbt får den hjälp du behöver. Vi utför också specialarbeten som t ex rotskärning och fräsning av ledningar. Från en avloppsspolning kan vi ta det vidare till en filmning för att konstatera fel och komma med ett åtgärdsförslag, exempelvis en relining av avloppet.

VALF & OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.