Besiktning vattenburet värmesystem

Besiktning vattenburet värmesystem

Ett vattenburet värmesystem bygger på att varmt vatten cirkulerar i husets rörsystem, till element, golvvärme eller värmefläktar. Det varma vattnet skapas av t ex berg- eller jordvärme, värmeväxlare, olje- eller elpanna. En cirkulationspump ser till att det hela tiden är tryck i systemet så att det varma vattnet förs runt till alla element i huset.

Med vattenburen värme har du flera valmöjligheter när det gäller vilken uppvärmningskälla du vill använda. En nackdel är att värmesystemet och avlopp kan frysa sönder om vattnet inte hålls cirkulerande och varmt under vintern – ett problem i tex fritidshus. Vid skador på rören kan också läckage uppstå och orsaka stora skador om de inte upptäcks i tid. I ett slutet vattenburet värmesystem är det avgörande att anläggningen håller rätt tryck och att det vatten som expanderar hanteras rätt. Har ditt expansionskärl rätt kvalitet och rätt dimensioner?

Valfs besiktning ger dig en fullständig och detaljerad genomgång av hela värmesystemet – från panna, cirkulationspump och expansionskärl till rörsystem och element och termostater. Vi besiktigar ditt värmesystem inför ombyggnation eller renovering, om du misstänker en skada och efter reparation eller renovering. Vi gör ofta även besiktningar i förebyggande syfte – d v s för att hitta problem och felaktigheter innan de orsakat kostbara skador.

VALF&OPS logotyp

Kontakta oss för en offert

Fyll i formuläret så ger vi dig ett fast pris eller ett kostnadsförslag inom 24 timmar.

Det går självklart även bra att ringa under kontorstider:
010 – 330 24 00

*” anger obligatoriska fält

Namn*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

VALF & OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.