VALF-tekniker utför besiktning av vattenburna värmesystem

Begär en besiktning som ger dig en fullständig och detaljerad genomgång av hela värmesystemet – från panna, cirkulationspump och expansionskärl till rörsystem, element och termostater.

Vi besiktigar ditt värmesystem:

  • Inför en ombyggnation eller renovering.
  • Om du misstänker en skada.
  • Efter reparation eller renovering.

Vi utför även besiktningar i förebyggande syfte – för att förlänga värmesystemens livslängd och för att hitta problem och felaktigheter innan de orsakar stora och kostsamma skador.

Tydligt protokoll och effektiva metoder som förlänger livslängden

Vid besiktning av vattenburna värmesystem är det viktigt med korrekta och tydliga protokoll som dokumenterar värmesystemets tillstånd. Tydlig dokumentation gör det enkelt att sedan följa upp och agera på eventuella brister i exempelvis tryckhållning.

Lägenheter och hus, privatpersoner och företag, bostadsrättsföreningar och försäkringsbolag

Vi har nöjda kunder inom olika sektorer över hela Sverige. Finns det rör så finns det jobb för oss. Det du kan räkna med när du anlitar en VALF-tekniker för jobbet är att rekommendationerna i 9 fall av 10 blir att underhålla och laga – inte riva och bygga nytt.

Vattenburet värmesystem – olika uppvärmningskällor har olika underhållsbehov

Med vattenburen värme har du flera alternativ när det kommer till uppvärmningskälla.

När det gäller vattenburna värmesystem, oavsett värmekälla finns det en risk att värmesystemet fryser sönder om vattnet inte hålls konstant cirkulerande och varmt under vintern. Sönderfrusna rör och ledningar är tyvärr ett alldeles för vanligt problem för fastighetsägare – framförallt i fritidshus.

Skador på rören och läckage kan orsaka stora skador om de inte upptäcks och åtgärdas i tid. I ett slutet vattenburet värmesystem är det avgörande att anläggningen håller rätt tryck och att det vatten som expanderar hanteras rätt. Har ditt expansionskärl rätt kvalitet och rätt dimensioner?

Vi kan besiktning av alla vattenburna värmesystem och går igenom exempelvis:

  • Element
  • Golvvärme
  • Värmefläktar
  • System för bergvärme, jordvärme och värmeväxlare
  • Cirkulationspumpar
  • Fjärrvärme

Besiktning av värmesystem för din fastighet eller bostadsrättsförening

Oavsett vilket värmesystem som förser fastigheten med värme behöver det underhållas med jämna mellanrum. Detta gäller framför allt ett vattenburet system – för att se att alla komponenter fortfarande fungerar som de ska.

Det är viktigt att ta med i den ekonomiska beräkningen vad det kostar att inte besiktiga sitt värmesystem i form av värmeläckage, högre elkostnader, ojämn värmefördelning, fuktskador och förkortad livslängd av systemet.

Vill du ha hjälp att se över värmesystemet i din fastighet eller bostadsrättsförening, kontakta oss.

Tätskikt sensor för att upptäcka fukt och fuktskador i tid

Säkerheten sitter i sensorerna

Att vid en vattenskada rekommendera läcksökning och en sedan en delreparation av tätskikten när normen är att riva ut och bygga nytt är svårt som det är, att göra det utan garantier eller att försäkringar täcker är en omöjlighet.

För att vi ska kunna lämna garantier som gör dig trygg, oss stolta och försäkringsbolagen nöjda så ställer vi krav på mätbarhet.
Det är en viktig del av Sluta Riv-konceptet att installera fuktsensorer för att kontrollera tätheten i lagningarna i både tätskikt och rör, exempelvis av dolda rörskarvar. De osynliga, passiva sensorerna gör det möjligt att upptäcka ett eventuellt läckage mycket tidigare och är något vi anser ska vara en standard för att sluta riva i onödan i framtiden.

VALF&OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.