Råttbesiktning

KONTAKTA OSS FÖR OFFERT

Råttbesiktning

Att upptäcka att man har råttor i hemmet eller på företaget är ofta mycket påfrestande och otäckt. Framför allt kan råttor bära på sjukdomar. Utöver hälsoriskerna är råttorna kända för att orsaka bränder genom att tugga på elkablar. Råttor kan även gnaga igenom plast, trä och mjukt stål. Professionell råttbekämpning är det mest effektiva och snabbaste sättet att förhindra skador på din egendom och skydda mot sjukdomar.

Om du tror att du drabbats av råttor är det väldigt viktigt att agera direkt för att få kunskap om hur omfattande angreppet är. Kontakta oss så kan vi snabbt hjälpa dig att bli av med dessa skadedjur.

VALF & OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.