VALF – Vatten. Avlopp. Läcksökning. Fukt.


Valf-teknikern är branschorganisationen SlutaRivs specialister som med över 100 000 vattenskadebesiktningar i ryggen har utvecklat ett arbetssätt som gör att vi med gott självförtroende vågar påstå att en Valf-tekniker är bäst i branschen.

En Valf-tekniker har 100 % träffsäkerhet vid läcksökning. Med hjälp av helt unika instrument kan man på millimetern peka ut ett läckage på exempelvis en nedgjuten golvvärmeslinga.

I 9 fall av 10 ser en Valf-tekniker möjligheter att rädda vattenskadade utrymmen med mätbara dellagningar istället för att riva hela utrymmet.

Vid din kontakt med Branchorganisationen och dess medlemmar som har utbildade Valf-tekniker kan du vara helt lugn med att vi löser dina problem, oavsett storlek och variation.

Kontakta oss för att komma i kontakt med en Valf-tekniker nära dig.

Du kan utbilda dig och din personal till Valf/Ops-tekniker genom SlutaRiv Akademin.

Läs mer om vad Valf-teknikern kan utföra nedan.