För att kontrollera så att om filmningen av avloppet utförts korrekt behöver man inspektera inspelningen noggrant och veta vad man ska titta efter. Det är viktigt att kontrollera att alla delar av avloppssystemet har filmats och att bilderna är skarpa och tydliga.  Det är också viktigt att kontrollera att utrustningen som används för filmningen är av hög kvalitet och att den har kalibrerats på rätt sätt.