Experter inom Asbestsanering Skåne

Bor du i ett gammalt hus och misstänker att det finns asbest i hemmet? Eller äger du en hyresfastighet, industrilokal eller liknande byggnad som behöver asbestsaneras? Oroar du dig för hälsoriskerna med asbest? Då ska du kontakta oss – vi är experter på asbestsanering.

Vår erfarenhet och kompetens

Vi har lång erfarenhet och den kompetens som behövs för att göra din fastighet fri från detta farliga, cancerframkallande ämne. Trots att asbest är förbjudet sedan länge, finns det fortfarande i många svenska byggnader. Därför är asbestsanering en av våra högsta prioriteringar.

Farorna med asbest

Asbestdamm är farligt och får inte spridas bland människor, speciellt inte under längre perioder. Kontakt med asbest kan orsaka allvarliga och långvariga hälsoskador. Därför är det avgörande att ha rätt kompetens och tillstånd för att utföra saneringen på ett korrekt och säkert sätt.

Arbetsmiljöverket - Anmälan om rivning av asbest krävs

Vår metod och utrustning

Vi använder den bästa möjliga utrustningen och har ett kunnigt team som noggrant utför saneringen för att minimera riskerna för våra kunder. Det är viktigt att anlita ett företag som verkligen kan sin sak – felaktigt utförd sanering kan utgöra en allvarlig hälsorisk.

En arbetare med skyddshjälm och varselväst och ansiktsskydd är på gång att inspektera asbestsanering i skåne

Processen för asbestsanering

Om du misstänker att din bostad innehåller asbest, kontakta oss omedelbart. Vi hjälper dig genom hela processen, från tillståndsansökan och provtagning till själva saneringen. Under hela processen håller vi kontinuerlig kommunikation med dig för att säkerställa att du känner dig trygg. Vi svarar på alla dina frågor och hanterar eventuella förändringar i arbetsplanen löpande.

VALF&OPS

Vatten, Avlopp, Läcksökning och Fukt – är ett bolag som startades för att ni som husägare behöver oss. Ni behöver någon som vet varför det uppstår ett läckage. Någon som förstår sig på ert hus alla olika byggnadsdelar. Någon som inte gissar sig fram.

Bolaget startades efter att vi så många gånger har varit ute hos olika kunder och uppmärksammat bristerna i allt från överlåtelsebesiktning till skadebesiktning. Där reparationer av en vattenskada var i full gång men själva läckaget fortfarande inte var åtgärdat. Där nya husägare blivit intalade att deras hus är i toppskick men inte en enda golvbrunn i huset har varit godkänd, eller så har de ett pågående läckage som enkelt kunde uppdagats vid en överlåtelsebesiktning.

Vi hjälper i dagsläget flertalet försäkringsbolag, bostadsrättsföreningar, byggfirmor och, så klart, även privatpersoner.