Varumärket

Logotyp

Primär logotyp för ljus bakgrund

Ladda ner på Google Drive

VALF&OPS Logotyper på Google Drive

Färger

Primära

https://coolors.co/020710-323643-17479a-ffc15e-f7b05b

Layout

Bento

https://webflow.com/made-in-webflow/bento