Det rekommenderas att man genomför en filmning av avloppet minst vartannat år för att upptäcka eventuella skador eller blockeringar i tid. Vid misstänkta problem såsom dålig lukt eller avlopp som inte töms ordentligt bör filmningen utföras omedelbart för att undvika större skador på avloppssystemet.