Ops – Operation. Pipeline. Systems.

OPS-teknikern är branschorganisationen SlutaRivs specialister med inriktning på åtgärder i samband med byggskador, samt förebyggande insatser i fastigheter för att förhindra fler läckage orsakade av bristande underhåll, vårdslöshet eller liknande.
Med bred och lång erfarenhet av unika åtgärder i samband med byggskador vet vi om att denna teknikern är helt unik i sitt slag.

En Valf-tekniker har 100 % träffsäkerhet vid läcksökning. Med hjälp av helt unika instrument kan man på millimetern peka ut ett läckage på exempelvis en nedgjuten golvvärmeslinga.

OPS-teknikern tar ofta över när andra vill börja riva. Man kan laga alla typer av trycksatta ledningar utan att riva. Man kan laga alla läckage på tätskikt för att undvika att riva ut ett helt våtutrymme. Man kan laga samtliga avloppsledningar utan förstörande ingrepp. En ovanligt hög lägstanivå av våra specialister på fält tillsammans med en väldigt hög servicegrad och en god förståelse från supporten, så räddas 9 av 10 skadedrabbade badrum.

Du kan utbilda dig och din personal till Valf/Ops-tekniker genom SlutaRiv.

Läs mer om våra tjänster nedan.