Vatten. Avlopp. Läcksökning. Fukt.
Valf är ett team av specialister med inriktning på besiktningar, utredningar samt läcksökning. Med över 10 000 vattenskadebesiktningar om året kan vi med en stor portion självförtroende säga att vi är bäst i branschen. Vi vet var bristerna finns i din fastighet. Vi vet var, när och varför en vattenskada uppstår. Vi har 100 % träffsäkerhet när vi läcksöker. Med hjälp av helt unika instrument kan vi på millimetern peka ut ett läckage på exempelvis en nedgjuten golvvärmeslinga.

Vid din kontakt med oss kan du vara helt lugn med att vi löser dina problem, oavsett storlek och variation. En ovanligt hög lägstanivå av våra specialister på fält, tillsammans med en väldigt hög servicegrad och en god förståelse för hela köpresan för dig som kund från vårt backoffice, blir upplevelsen verkligen något utöver det vanliga.

Läs mer om våra tjänster nedan.

BESIKTNING

LÄCKSÖKNING

Vatten. Avlopp. Läcksökning. Fukt.
Valf är ett team av specialister med inriktning på besiktningar, utredningar samt läcksökning. Med över 10 000 vattenskadebesiktningar om året kan vi med en stor portion självförtroende säga att vi är bäst i branschen. Vi vet var bristerna finns i din fastighet. Vi vet var, när och varför en vattenskada uppstår. Vi har 100 % träffsäkerhet när vi läcksöker.

Med hjälp av helt unika instrument kan vi på millimetern peka ut ett läckage på exempelvis en nedgjuten golvvärmeslinga. Vid din kontakt med oss kan du vara helt lugn med att vi löser dina problem, oavsett storlek och variation. En ovanligt hög lägstanivå av våra specialister på fält, tillsammans med en väldigt hög servicegrad och en god förståelse för hela köpresan för dig som kund från vårt backoffice, blir upplevelsen verkligen något utöver det vanliga.

Läs mer om våra tjänster nedan.

BESIKTNING

LÄCKSÖKNING

Operation. Pipeline. Systems.
OPS är ett team av specialister med inriktning på åtgärder i samband med byggskador, samt förebyggande insatser i fastigheter för att förhindra fler läckage orsakade av bristande underhåll, vårdslöshet eller liknande. Med bred och lång erfarenhet av åtgärder i samband med byggskador vet vi om att vi är helt unika i vårt slag.

Vi tar oftast över där andra har gett upp, eller misslyckats. Vi kan laga alla typer av trycksatta ledningar utan att riva. Vi kan laga alla läckage på tätskikt för att undvika att riva ut ett helt våtutrymme. Vi kan laga samtliga avloppsledningar utan förstörande ingrepp. En ovanligt hög lägstanivå av våra specialister på fält, tillsammans med en väldigt hög servicegrad och en god förståelse för hela köpresan för dig som kund från vårt backoffice, blir upplevelsen verkligen något utöver det vanliga.

Läs mer om våra tjänster nedan.

Operation. Pipeline. Systems.
OPS är ett team av specialister med inriktning på åtgärder i samband med byggskador, samt förebyggande insatser i fastigheter för att förhindra fler läckage orsakade av bristande underhåll, vårdslöshet eller liknande. Med bred och lång erfarenhet av åtgärder i samband med byggskador vet vi om att vi är helt unika i vårt slag.

Vi tar oftast över där andra har gett upp, eller misslyckats. Vi kan laga alla typer av trycksatta ledningar utan att riva. Vi kan laga alla läckage på tätskikt för att undvika att riva ut ett helt våtutrymme. Vi kan laga samtliga avloppsledningar utan förstörande ingrepp. En ovanligt hög lägstanivå av våra specialister på fält, tillsammans med en väldigt hög servicegrad och en god förståelse för hela köpresan för dig som kund från vårt backoffice, blir upplevelsen verkligen något utöver det vanliga.

Läs mer om våra tjänster nedan.

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor, vill ha en offert eller boka tid.

KONTAKTA OSS