VALF&OPS – Vatten, Avlopp, Läcksökning, Fukt, Sanering, VVS

Vatten. Avlopp. Läcksökning. Fukt.

Valf-teknikern är branschorganisationen SlutaRivs specialister som med över 100 000 vattenskadebesiktningar i ryggen har utvecklat ett arbetssätt som gör att vi med gott självförtroende vågar påstå att en Valf-tekniker är bäst i branschen.
En Valf-tekniker har 100 % träffsäkerhet vid läcksökning. Med hjälp av helt unika instrument kan man på millimetern peka ut ett läckage på exempelvis en nedgjuten golvvärmeslinga.
I 9 fall av 10 ser en Valf-tekniker möjligheter att rädda vattenskadade utrymmen med mätbara dellangningar istället för att riva hela utrymmet.
Vid din kontakt med Branchorganisationen och dess medlemmar som har utbildade Valf-tekniker kan du vara helt lugn med att vi löser dina problem, oavsett storlek och variation.
Kontakta oss för att komma i kontakt med en Valf-tekniker nära dig.

Läs här om hur du kan utbilda dig och din personal till Valf-tekniker.

Läs mer om vad Valf-teknikern kan utföra nedan.

Vatten. Avlopp. Läcksökning. Fukt.

Vi är en rikstäckande branschorganisation med medlemmar som har Valf-tekniker i hela landet som utför vattenskadebesiktningar, läcksökningar och utredningar för att sluta riva i onödan.
Valf-teknikern är branschorganisationen SlutaRivs specialister som med över 100 000 vattenskadebesiktningar i ryggen har utvecklat ett arbetssätt som gör att vi med gott självförtroende vågar påstå att en Valf-tekniker är bäst i branschen.
En Valf-tekniker har 100 % träffsäkerhet vid läcksökning. Med hjälp av helt unika instrument kan man på millimetern peka ut ett läckage på exempelvis en nedgjuten golvvärmeslinga.
I 9 fall av 10 ser en Valf-tekniker möjligheter att rädda vattenskadade utrymmen med mätbara dellangningar istället för att riva hela utrymmet.
Vid din kontakt med Branchorganisationen och dess medlemmar som har utbildade Valf-tekniker kan du vara helt lugn med att vi löser dina problem, oavsett storlek och variation.
Kontakta oss för att komma i kontakt med en Valf-tekniker nära dig.

Läs här om hur du kan utbilda dig och din personal till Valf-tekniker.

Läs mer om vad Valf-teknikern kan utföra nedan.

Operation. Pipeline. Systems.

OPS-teknikern är branschorganisationen SlutaRivs specialister med inriktning på åtgärder i samband med byggskador, samt förebyggande insatser i fastigheter för att förhindra fler läckage orsakade av bristande underhåll, vårdslöshet eller liknande.
Med bred och lång erfarenhet av unika åtgärder i samband med byggskador vet vi om att denna teknikern är helt unik i sitt slag.

OPS-teknikern tar ofta över när andra vill börja riva. Man kan laga alla typer av trycksatta ledningar utan att riva. Man kan laga alla läckage på tätskikt för att undvika att riva ut ett helt våtutrymme. Man kan laga samtliga avloppsledningar utan förstörande ingrepp. En ovanligt hög lägstanivå av våra specialister på fält tillsammans med en väldigt hög servicegrad och en god förståelse från supporten, så räddas 9 av 10 skadedrabbade badrum.

Kontakta oss om hur och när du kan utbilda dig och din personal till OPS-tekniker.

Läs mer om våra tjänster nedan.

Operation. Pipeline. Systems.

OPS-teknikern är branschorganisationen SlutaRivs specialister med inriktning på åtgärder i samband med byggskador, samt förebyggande insatser i fastigheter för att förhindra fler läckage orsakade av bristande underhåll, vårdslöshet eller liknande.
Med bred och lång erfarenhet av unika åtgärder i samband med byggskador vet vi om att denna teknikern är helt unik i sitt slag.

OPS-teknikern tar ofta över när andra vill börja riva. Man kan laga alla typer av trycksatta ledningar utan att riva. Man kan laga alla läckage på tätskikt för att undvika att riva ut ett helt våtutrymme. Man kan laga samtliga avloppsledningar utan förstörande ingrepp. En ovanligt hög lägstanivå av våra specialister på fält tillsammans med en väldigt hög servicegrad och en god förståelse från supporten, så räddas 9 av 10 skadedrabbade badrum.

Kontakta oss om hur och när du kan utbilda dig och din personal till OPS-tekniker.

Läs mer om våra tjänster nedan.

Kontakta oss

Du är välkommen att höra av dig om du har några frågor, vill ha en offert eller boka tid.