Vad gäller vid vattenskada i badrum?

Vid vattenskada i badrum är det viktigt att först identifiera och åtgärda orsaken till skadan. Därefter bör reparationer och eventuella utbyten av skadade delar utföras enligt gällande bransch- och byggregler.

Enligt Boverkets byggregler (sida 97) krävs det normalt ett vattentätt skikt på väggar och golv i bad- och duschrum. Om skadan har påverkat detta skikt kan det behöva repareras eller bytas ut.

GVK:s Säkra Våtrum Branschregler (sida 41) nämner att vid skadade tätskikt kan en delreparation av tätskiktet utföras. Det är viktigt att följa de krav som ställs vid sådana reparationer.

Enligt Säker Vatteninstallation Branschregler (sida 64) ska ett vattentätt golv ha uppvik mot vägg. Om skadan har påverkat detta kan det behöva åtgärdas.

En Professionell Hantverkare som jobbar i ett Badrum med en vattenskada

Om skadan har påverkat dörrar i badrummet, gäller enligt GVK:s Säkra Våtrum Branschregler (Frågor & Svar, sida 1) att golvets tätskikt ska vikas upp lika högt mot dörrkarmarna som mot tröskeln. Om en tröskel saknas eller motsvarande ska fuktkänsligt material vid dörröppningar skyddas. Om dörr/ytterdörr är placerad i våtzon 1 ska väggens tätskikt dras ut på karmen.

Det är också viktigt att notera att i utrymmen med golvavlopp ska golvet och dess vattentäta skikt ha fall mot avloppet i de delar av utrymmet som regelmässigt blir utsatta för vattenbegjutning eller vattenspill enligt Boverkets byggregler (sida 98).

Detta svar är skrivet med hjälp av SlutaRivs AI-Branschregler.