Vad händer om man inte har Våtrumsintyg?

Om man inte har ett Våtrumsintyg kan det leda till problem vid en eventuell försäljning av fastigheten eller vid en skadereglering. Våtrumsintyget är en värdehandling som visar att det utförda arbetet är gjort enligt branschreglerna.

Enligt GVKs branschregler är det obligatoriskt för GVK-auktoriserade företag att överlämna ett Våtrumsintyg till konsumenten efter avslutat arbete där Konsumenttjänstlagen gäller mellan det GVK-auktoriserade företaget och uppdragsgivaren-konsumenten (GVK – Säkra Våtrum Branschregler 2021, sida 48).

För Säker Vatteninstallation är det också obligatoriskt för ett auktoriserat VVS-företag att alltid lämna ett intyg till beställaren. Intyget visar att den installation företaget gjort är utförd enligt branschreglerna (Säker Vatteninstallation Branschregler 2021, sida 10).

Om dessa intyg saknas kan det ifrågasättas om arbetet har utförts korrekt och enligt gällande branschregler, vilket kan leda till problem vid en eventuell försäljning eller vid en skadereglering.

Hantverkare som överlämnar ett Våtrumsintyg