Vilka intyg krävs vid renovering av badrum?

Intygen som behövs vid badrumsrenovering

När du renoverar ett badrum finns det flera intyg som kan krävas för att säkerställa att arbetet utförs enligt gällande regler och standarder.

Certifikat från behörig installatör

Om du gör några ändringar i vatten- eller avloppssystemet, behöver du ett intyg från en behörig installatör som bekräftar att arbetet har utförts korrekt.

Våtrumsintyg

Detta intyg utfärdas av en certifierad våtrumsentreprenör och bekräftar att alla våtrumsarbeten, inklusive installation av tätskikt och kakel, har utförts enligt gällande branschregler (GVK, BBV, MVK, Säker Vatteninstallation).

Kontrollansvarigs intyg

Om bygglovspliktiga åtgärder utförs kan det krävas att en certifierad kontrollansvarig övervakar arbetet och utfärdar ett intyg om att allt har utförts enligt Boverkets byggregler.

Slutbesiktningsintyg

Efter att renoveringen är klar kan en slutbesiktning utföras av en oberoende besiktningsman. Om allt är i ordning utfärdas ett slutbesiktningsintyg.

Hantverkare som håller i intyg som krävs vid renovering av badrum

Kom ihåg att det är viktigt att spara alla intyg och dokumentation kring renoveringen. De kan behövas vid en eventuell försäljning av bostaden eller om det uppstår problem i framtiden.

Detta svar är skrivet med hjälp av SlutaRivs AI-Branschregler.